Fakta om Københavnerteamet

Københavnerteamet blev oprettet efteråret i 2002 og er en del af Center for Forebyggelse og Rådgivning (CFR). CFR er et af syv centre som er organisatorisk placeret i Drift og Udviklingskontoret (DU) under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. CFR’s leder er Jesper Blådal-Hansen.

Københavnerteamets leder er Sami El Shimy, og teamet består yderligere af en souschef og 9 medarbejdere. Københavnerteamet er en gadeplansenhed, men har til huse i Rønnegade 9 på Østerbro.

Kendetegnende for medarbejderstaben er, at alle har vidt forskellig baggrund, uddannelse og forudsætninger for arbejdet med de unge. Dog er der en tydelig rød tråd i vores arbejde, og fælles for alle medarbejderne er vores anerkendende, løsningsfokuseret og empatiske tilgang, samt et hjerte, der banker for de unge.

Som medarbejder skal man være i stand til at skabe kontakt og relation til de unge, man skal være fordomsfri, kunne tænke utraditionelt og kreativt samtidig med at man fokuserer på den unges ressourcer. Medarbejderen skal kunne brobygge til andre systemer og være i stand til at inddrage den unges familie, i det omfang det kan lade sig gøre.

Som medarbejder skal man altså være klar på at deltage aktivt i supervision, kursusforløb,  Gadeplansuddannelse, samt andre kompetencegivende uddannelsesforløb, som bliver aftalt i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplaner for den enkelte medarbejder.